5 phạm vi học tập của Montessori

 • Xin chào Khách !
  - Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với "Diễn đàn CHA MẸ NUÔI CON" hãy Đăng ký tài khoản.
  - Nếu đã có tài khoản bạn hãy Đăng nhập và tham gia giao lưu với các Cha mẹ trên Forum.
  - Bất kỳ hành vi SPAM nào bị phát hiện, BQT sẽ xóa ngay bài đăng và BAN tài khoản vĩnh viễn.
Lượt xem
72
5 phạm vi học tập của Montessori

1. Thực hành cuộc sống: bao gồm những kỹ năng sống giúp trẻ pháp triển sự độc lập, cách sắp xếp, kiểm soát bản thân, ý thức và sự tự tin, bao gồm:
 • Chăm sóc bản thân
 • Chăm sóc môi trường
 • Sự từ tốn và lịch thiệp
 • Kiểm soát hành động
2. Giác quan:
Những hoạt động giúp trẻ luyện tập sự nhạy bén trong các giác quan:
 • Nhìn (thị giác)
 • Chạm (xúc giác)
 • Ngửi (khứu giác)
 • Nếm (vị giác)
 • Nghe (thính giác)
 • Cảm nhận
3. Nghệ thuật ngôn ngữ:
Ngôn ngữ được dựa trên kiến thức về ngữ âm. Trẻ tiêp thu ngôn ngữ thông qua những dụng cụ dùng cho việc luyện tập ngôn ngữ như viết các ký tự lên cát. Ngôn ngữ hoạt động thông qua chương trình giảng dạy. Ngôn ngữ nói là sự hình thành để chuẩn bị cho việc viết và đọc.

4. Toán học:
Toán học được phát triển bằng cách sử dụng những vật liệu học tập mà trẻ có thể sờ và cảm nhận được. Mỗi bài tập được xây dựng khác nhau để trẻ tiến bộ dần dần từ cảm nhận đến lý thuyết như 4 quá trình hoạt động hình trên

5. Văn hóa và khoa học:
Văn hóa giúp trẻ khám phá thế giới tự nhiên xung quanh, bao gồm:
 • Địa lý
 • Động vật học
 • Thưc vật học
 • Lịch sử
 • Khoa học
Mục tiêu
 • Khác biệt cho từng năm
 • Mục tiêu trong học tập cũng như các kỹ năng xã hội
 • Tập trung vào kỹ năng sống và các giác quan.
 • Cảm quan là sự hình thành của toán học và nguôn ngữ.
Nguồn: http://wms.edu.vn/5-pham-vi-hoc-tap

 
BẠN NÊN XEM THÊM